La llei de l’Avortament a Europa

9 jul. 2020

La pràctica de l’avortament, entès com la inducció o la interrupció voluntària de l’embaràs, està subjecta a l’ordenament jurídic vigent a cada país, en el que es pot recollir com a dret o en els casos més restrictius, com a delicte punible.

A Irlanda, Malta, Irlanda de Nord i Polònia les lleis d’avortament són les més restrictives de la Unió Europea. De fet, Polònia i Irlanda només permeten la interrupció d’embaràs per salvar la vida de la dona, quan hi ha una amenaça molt greu per a la salut de la mare.

A Finlàndia l’avortament no és lliure, però sí legal en els següents casos: violació, si la gestant al·lega raons socioeconòmiques, si és menor de 17 anys, si és major de 40 o té més de 4 fills.

A Alemanya l’avortament és només legal per indicació mèdica si es practica durant les 14 primeres setmanes. A partir de les 15 només està permès si la salut física o psíquica de la mare està en perill.

A Portugal és possible només fins a la setmana 10 havent realitzat una prèvia consulta amb psicòlegs i assistents socials.

A Àustria la llei ho contempla fins a la setmana 14 d’embaràs després d’una consulta mèdica, a l’igual que a Bèlgica. Superades les 14, només si suposa un risc per a la vida de la mare i per a la seva salut física o psíquica.

A Dinamarca és possible avortar dins el segon trimestre d’embaràs si s’al·leguen motius socioeconòmics. A Suècia l’avortament pot ser practicat fins a la setmana 18 d’embaràs. Mentre que a Finlàndia és legal avortar i no hi ha l’objecció de consciència.

A Grècia està permès dins de les primeres 12 setmanes de gestació. En cas de violació o incest, el termini es pot prolongar fins a les 19 setmanes.

A Itàlia, una dona pot interrompre un embaràs fins als 90 dies de gestació. Encara que es troba amb moltes dificultats per accedir a aquest servei per culpa dels objectors.

França les interrupcions es realitzen per voluntat de la gestant fins a la setmana 14.

Els països europeus amb les lleis més permissives en tema d’avortament són:

  • Al Regne Unit es pot practicar fins a la setmana 24
  • Holanda permet interrompre l’embaràs durant les 22 primeres setmanes de gestació.
  • A Espanya l’avortament és legal, i es regeix per la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, que va entrar en vigor el 5 de juliol del 2010.

Els principals punts de la llei actual de l’avortament són els següents:

  • La llei actual de l’avortament garanteix la interrupció voluntària de l’embaràs sempre que es realitzi per un metge especialista, sigui en un centre sanitari públic o un de privat acreditat.
  • Fins a les 14 setmanes d’embaràs, totes les dones majors de 18 anys poden triar avortar per pròpia voluntat, sigui quina sigui la causa.
  • Excepcions: l’embaràs es podrà interrompre fins a la setmana 22 si hi ha risc per a la vida o la salut de l’embarassada, que hi hagi greus anomalies en el fetus o es detectin anomalies incompatibles amb la vida.
×