Interrupció voluntària d’embaràs

9 jul. 2020

interrupcion voluntaria del embarazo

Decidir interrompre un embaràs no és fàcil, però és un dret tutelat per la llei espanyola. En Centre Mèdic Aragó, som especialistes en realitzar intervencions d’avortament legal a Espanya.

A continuació t’expliquem com es realitza una interrupció amb mètode quirúrgic.

Quan es pot practicar l’avortament?

L’actual legislació espanyola permet la libreinterrupción voluntària de l’embaràs dins de les primeres catorze setmanes de gestació, o bé fins a les vint-i-setmanes de gestació en els següents supòsits:

– Que hi hagi greu risc per a la vida o la salut de l’embarassada.
– En cas de greus anomalies en el fetus.
– En cas d’existir anomalies fetals incompatibles amb la vida.

És una intervenció perillosa? Quins són els possibles riscos?

La interrupció voluntària d’embaràs efectuada en un centre mèdic autoritzat, per professionals formats específicament per a això, no té més riscos que una intervenció quirúrgica menor.

L’avortament no causa esterilitat. No hi ha cap impediment per tornar a quedar-se embarassada, de fet, pot ocórrer als 15-20 dies de la interrupció voluntària d’embaràs sinó s’utilitzen mètodes anticonceptius.

Els riscos són els mateixos que en qualsevol altre tipus de cirugía.Infecciones, hemorràgia vaginal, estrips o perforació del cèrvix, abscés dins de l’abdomen, alteracions en òrgans propers com la bufeta.

És important seguir la medicació i les instruccions mèdiques per prevenir qualsevol tipus de complicació tant durant com després de la interrupció voluntària d’embaràs.

Com es realitza la intervenció quirúrgica d’avortament?

Si la seva salut és bona només necessitarà una anàlisi de sang per confirmar la seva Rh sanguini i realitzar també un estudi de coagulació i glòbuls vermells, per descartar problemes d’anèmia o trastorns de coagulació.

El dia de la interrupció voluntària de l’embaràs ha d’estar en dejú 6 hores abans (sense menjar ni beure res, ni aigua).
Fins a la setmana catorze de gestació s’utilitza el mètode d’aspiració ja sigui amb anestèsia local o sedació.

Des de la setmana quinze fins a les vint, s’utilitza el mètode de dilatació i evacuació sempre sota sedació.

Estarà a la clínica en el cas de realitzar-se la intervenció amb anestèsia local uns 45 min en repòs i observació, o 2/3 hores en cas de sedació. Un cop recuperada satisfactòriament se li donarà l’alta i continués l’evolució en el seu domicili.

Podrà recuperar la seva vida normal l’endemà de la interrupció voluntària d’embaràs, evitant esforços, viatges llargs o banyar-se durant els 15 dies següents.

És important fer una visita de control amb ecografia als 15 dies de la intervenció.
En cas de no utilitzar cap mètode hormonal per regular la menstruació, la primera regla apareix als 30/40 dies després de la interrupció.

×